• Oklopljeni i neoklopni kontrolni kabl od bakrenog provodnika
Oklopljeni i neoklopni kontrolni kabl od bakrenog provodnika

Oklopljeni i neoklopni kontrolni kabl od bakrenog provodnika

 • Oklopljeni kontrolni kabl od bakrenog provodnika

  Oklopljeni kontrolni kabl od bakrenog provodnika

  Kontrolni kabl Oklopni kabl od pocinkovane čelične žice ima karakteristike vlage, korozije i protiv povreda i može se položiti u tunel ili kablovski rov.

  Za spoljašnje i unutrašnje instalacije na vlažnim i vlažnim lokacijama, priključne signalno-kontrolne jedinice u industriji, na železnici, u saobraćajnoj signalizaciji, u termoelektranama i hidroelektranama.Polažu se u vazduh, u kanale, u rovove, u čelične nosače ili direktno u zemlju, kada su dobro zaštićeni

  Kablovi se koriste u magistralnim vodovima elektroenergetskog sistema za prenos i distribuciju električne energije velike snage, a upravljački kablovi direktno prenose električnu energiju sa distributivnih tačaka elektroenergetskog sistema na priključne vodove različite električne opreme i uređaja.

 • Neoklopni kontrolni kabel od bakrenog provodnika

  Neoklopni kontrolni kabel od bakrenog provodnika

  Za spoljašnje i unutrašnje instalacije na vlažnim i vlažnim lokacijama, priključne signalno-kontrolne jedinice u industriji, na železnici, u saobraćajnoj signalizaciji, u termoelektranama i hidroelektranama.Polažu se na vazduh, u kanale, u rovove, u čelične nosače ili direktno u zemlju, kada su dobro zaštićeni.