Rješenja
  • Dom
  • Rješenja
Rešenje golog provodnika

Rešenje golog provodnika

Goli vodiči su žice ili kablovi koji nisu izolirani i koriste se za prijenos električne energije ili signala.Postoji nekoliko tipova golih provodnika, uključujući: Aluminijumske provodnike ojačane čelikom (ACSR) – ACSR je vrsta golog vodiča koji ima čelično jezgro okruženo jednim ili više...

Nauči više
ABC kablovsko rešenje

ABC kablovsko rešenje

ABC kabl je skraćenica od Aerial Bundle Cable.To je vrsta kabla za napajanje koji se koristi za nadzemne dalekovode.ABC kablovi se sastoje od izolovanih aluminijumskih provodnika uvijenih oko centralne žice za prenos, koja je obično napravljena od čelika.Izolovani provodnici su povezani zajedno sa otpornim na vremenske uslove...

Nauči više
Rješenje za izgradnju žice

Rješenje za izgradnju žice

Građevinska žica je vrsta električne žice koja se koristi za unutrašnje ožičenje zgrada.Obično se sastoji od bakrenih ili aluminijskih vodiča koji su izolirani termoplastičnim ili termoreaktivnim materijalom.Građevinska žica služi za povezivanje električnih uređaja i aparata na glavno napajanje...

Nauči više
Rješenje za srednjenaponski kabel za napajanje

Rješenje za srednjenaponski kabel za napajanje

Kablovi za napajanje srednjeg napona koriste se za prijenos energije s jedne lokacije na drugu.Ovi kablovi se obično koriste u industrijskim okruženjima, postrojenjima za proizvodnju električne energije i drugim aplikacijama gde je potrebna struja visokog napona.Postoje različite vrste srednjenaponskih kablova za napajanje, kao što su XL...

Nauči više
Rješenje niskonaponskog kabla za napajanje

Rješenje niskonaponskog kabla za napajanje

Kablovi za napajanje niskog napona se široko koriste u raznim industrijama za distribuciju energije od glavnog napajanja do različitih uređaja i opreme.Prilikom odabira rješenja niskonaponskog kabela za napajanje treba uzeti u obzir nekoliko faktora, uključujući nazivni napon, strujni kapacitet, izolaciju...

Nauči više
Rešenje koncentričnog kabla

Rešenje koncentričnog kabla

Koncentrični kabel je tip kabela koji se obično koristi u niskonaponskim aplikacijama.Sastoji se od centralnog vodiča okruženog jednim ili više slojeva izolacije, sa vanjskim slojem koncentričnih provodnika.Koncentrični provodnici su obično napravljeni od bakra ili aluminijuma i služe kao ...

Nauči više
Rešenje kontrolnog kabla

Rešenje kontrolnog kabla

Kontrolni kablovi se koriste za prenos signala i podataka između različitih komponenti u sistemu upravljanja.Ovi kablovi su neophodni u industrijama kao što su proizvodnja, automatizacija i kontrola procesa.Prilikom odabira rješenja kontrolnog kabla, faktori kao što su broj provodnika, oklop, in...

Nauči više
OPGW kablovsko rešenje

OPGW kablovsko rešenje

OPGW (Optical Ground Wire) je vrsta kabla koji kombinuje optička vlakna i metalne provodnike.Koristi se u industriji prenosa i distribucije električne energije za obezbeđivanje sredstava komunikacije i električnog uzemljenja.Optička vlakna unutar OPGW kabla se koriste za komunikaciju.

Nauči više