• Bakarni provodnik sa ekranizovanim i neosvetljenim kontrolnim kablom
Bakarni provodnik sa ekranizovanim i neosvetljenim kontrolnim kablom

Bakarni provodnik sa ekranizovanim i neosvetljenim kontrolnim kablom

  • Kontrolni kabel zaslona bakrenog provodnika

    Kontrolni kabel zaslona bakrenog provodnika

    Za spoljašnje i unutrašnje instalacije na vlažnim i vlažnim lokacijama, priključne signalno-kontrolne jedinice u industriji, na železnici, u saobraćajnoj signalizaciji, u termoelektranama i hidroelektranama.Polažu se na vazduh, u kanale, u rovove, u čelične nosače ili direktno u zemlju, kada su dobro zaštićeni.

  • Bakarni provodnik Unscreen Kontrolni kabl

    Bakarni provodnik Unscreen Kontrolni kabl

    Za spoljašnje i unutrašnje instalacije na vlažnim i vlažnim lokacijama, priključne signalno-kontrolne jedinice u industriji, na železnici, u saobraćajnoj signalizaciji, u termoelektranama i hidroelektranama.Polažu se na vazduh, u kanale, u rovove, u čelične nosače ili direktno u zemlju, kada su dobro zaštićeni.