Rešenje za kablovsku mrežu širokog područja

Rešenje za kablovsku mrežu širokog područja

Kabelska rješenja široke mreže (WAN) koriste se za povezivanje geografski raspršenih mreža na velikom području.Ovi kablovi su dizajnirani da prenose podatke na velike udaljenosti i povezuju različite lokacije kao što su kancelarije, data centri i pružaoci usluga u oblaku.

Najčešća rješenja za WAN kablove uključuju optičke kablove i bakrene kablove.Optički kablovi su poželjniji za WAN veze zbog njihove velike propusnosti, niske latencije i otpornosti na elektromagnetne smetnje.Bakarni kablovi su, s druge strane, jeftiniji i mogu se koristiti za kraće udaljenosti.

Jiapu Cable nudi širok spektar rješenja za WAN kablove, uključujući kablove sa optičkim vlaknima i bakrene kablove.

rješenje (7)

Vrijeme objave: 01.08.2023